سردار مومنی: برخی قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر باید اصلاح شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برخی قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر همچون ماده مخدر «گل» باید به روز و اصلاح شود.

ارسال شده در خبر