سردار رحیمی: دشمن در حوزه امنیت نتوانسته هیچ غلطی بکند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس پلیس پایتخت گفت: ناجا افتخارش این است که در دی ماه 96 که عده‌ای اعتراض کردند و حتی به همکاران ما فحاشی کرده و آنان را مورد شماتت قرار دادند هیچ برخوردی با مردم نشد و در واقع تفاوت پلیس ایران با پلیس دیگر کشورها در همین جامعه مداری و مردم داری است.

ارسال شده در خبر