سخنگوی وزارت کشور: اعضای شوراها و بستگان درجه یکِ آنها حق انجام معامله با شهرداری‌ها را ندارند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سخنگوی وزرات کشور گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

ارسال شده در خبر