سازمان ملل: دولت عراق به درخواست تظاهرکنندگان پاسخ دهد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


یان کوبیس، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق گفت، دولت عراق باید به درخواست‌های قانونی و مشروع تظاهرکنندگان پاسخ دهد. نماینده سازمان ملل در امور عراق همچنین افزود که ادامه تظاهرات و کشته شدن معترضان نگران‌کننده است.

ارسال شده در خبر