زخمی شدن 100 فلسطینی در دهمین تظاهرات روز بازگشت در نوار غزه


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


در دهمین جمعه از سلسله تظاهرات روز بازگشت در نوار غزه، تاکنون 100 فلسطینی زخمی شده اند که 40 مورد بر اثر تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیستی بوده است.

ارسال شده در خبر