رویترز: بازارهای نفت با تحریم ایران زیر فشار شدید می رود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


خبرگزاری رویترز نوشت که بازارهای جهانی نفت در پی اعمال تحریم های تازه واشنگتن علیه ایران و احتمال کاهش میزان صادرات نفت این کشور تا پایان سال جاری (2018)، تا دو سوم و همچنین به علت سیر نزولی عرضه دیگر منابع، تحت فشار شدید قرار گیرد.

ارسال شده در خبر