روسیه: چه دوست داشته باشید و چه نه، حضور ایران در سوریه مشروع است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به اینکه حضور ایران در سوریه به درخواست دمشق بوده است، تاکید کرد که این حضور ایران کاملا مشروع است. واسیلی نبنزیا همچنین با بیان اینکه بسیاری از کشورها در منطقه نقش بی‌ثبات کننده دارند، حضور آمریکا در سوریه را غیرقانونی توصیف کرد و گفت: ایران مدت‌ها است که تاکید می‌کند برای گفت‌وگو با دیگر کشورهای منطقه آماده است.

ارسال شده در خبر