روسیه به آمریکا برای ماجراجویی در سوریه هشدار داد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


روسیه، آمریکا و متحدان غربی این کشور را از ماجراجویی نظامی علیه سوریه برحذر داشت.به رغم اینکه دبیرخانه فنی سازمان منع تسلیحات شیمیایی بارها نابودی موجودی زرادخانه شیمیایی سوریه را تحت نظارت بین المللی تایید کرده است، موجی از اتهامات و تهدیدات در رابطه با قصد سوریه برای بکارگیری مواد سمی در استان ادلب علیه این کشور مطرح شد.

ارسال شده در خبر