روسای پیشین بانک مرکزی یا تئورسین اقتصادی بودند یا مدیر بانکی؛ همتی هر دوی این ویژگی‌ها را دارد / مطمئنم این ‏انتصاب تاثیر خوبی در بازار، نظام بانکی و در میان مردم خواهد گذاشت / باید به او فرصت داد؛ پیاده‌سازی سیاست‌های ‏اقتصادی نیاز به زمان دارد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمدرضا حسین زاده، رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى و مدیرعامل بانک ملی با استقبال از انتصاب عبدالناصر همتی به ‏ریاست بانک مرکزی گفت: دکتر همتی هم پیشتر مدیرعامل بانک ملی ‏یعنی بزرگترین بانک دولتی کشور بوده اند هم مدیرعاملی یک بانک خصوصی را تجربه کرده اند. از طرفی ایشان در بیمه ‏مرکزی که یک نهاد نظارتی و سیاستگذاری است که تشابهات زیادی با بانک مرکزی دارد، دارای بیشترین سابقه ریاست و ‏مدیریت هستند. چنین ویژگی هایی به ویژه تجریبات ایشان در نحوه مدیریت بیمه مرکزی بی تردید در اجرای و پیاده سازی برنامه ‏های جدید و ایجاد تحول در نظام بانکی به ایشان کمک خواهد کرد.‏

ارسال شده در خبر