روز 15 مرداد کدامیک از تحریم های آمریکا علیه ایران بر می گردد؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


با وجود این که توافق هسته ای اکنون در وضعیت « مراقبت ویژه » قرار دارد، اتحادیه اروپا تلاش کرده تا برجام را زنده نگه دارد. علاوه بر این ، آن ها درصددند تا کانال هایی برای تداوم تجارت با ایران ایجاد کنند.

ارسال شده در خبر