روحانی در چه صورتی پیشنهاد ترامپ برای مذاکره مستقیم را خواهد پذیرفت؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سران ایران مطمئنا در حال بررسی تاثیر نشست سنگاپور بین ترامپ و کیم جونگ اون هستند. آن ها این فرصت را داشتند تا از طریق وزیر امور خارجه کره شمالی که به تهران سفر کرده، ازنتایج نشست سنگاپور مطلع شوند.

ارسال شده در خبر