رهبر حزب اسلامی افغانستان از سوء قصد جان به در برد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


همزمان با صدای اذان مغرب، انفجاری در کابل پایتخت افغانستان رخ داد و این انفجار ناشی از بمب کنار جاده ای در مسیر کاروان حامل «عبدالهادی ارغندیوال» رهبر حزب اسلامی افغانستان بوده است. گزارش های اولیه حاکی از آن است که ارغندیوال از این سوء قصد جان به سلامت برده است.

ارسال شده در خبر