رهبران النصر بجای العبادی از نخست وزیری فیاض حمایت کردند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


گروهی از رهبران ائتلاف سنا خبراتی النصر به رهبری حیدرالعبادی بجای وی از فالح فیاض برای رسیدن به این پست در دولت جدید حمایت کردند.

ارسال شده در خبر