رقبای انتخاباتی اردوغان، تلویزیون ملی ترکیه را تحریم کردند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مرال آکشنر و محرم اینجه نامزد‌های حزب نیک و جمهوری خواه خلق ترکیه، به صورت رسمی اعلام کردند که شبکه تلویزیون ملی (تی. آر. تی) ترکیه را تحریم کرده اند و برنامه‌های تبلیغاتی در نظر گرفته شده برای آن‌ها در این شبکه حاضر نمی‌شوند.

ارسال شده در خبر