رقابت ایران و روسیه در سوریه: خرافه یا واقعیت؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


به شکلی رسمی، صریح و علنی به نظر می رسد معادلات ‏حضور ایران و روسیه در سوریه وجهه «جدایی» به خود ‏گرفته است و بهتر بگوییم اوضاع به نحوی پیش می رود ‏که می توان گفت زمینه هایی برای این جدایی ایجاد ‏شده است.‏

ارسال شده در خبر