رقابت اندیشکده‌ها و پژوهشگران برای کسب جایزه ملی "تعالی و پیشرفت"


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

ایروانی با اشاره به دلایل ایجاد جایزه ملی تعالی و پیشرفت در کشور گفت: جایزه ملی تعالی و پیشرفت با همین هدف طراحی شده است و تلاش دارد با پیگیری اجرایی شدن نقاط بهبود شناسایی شده، به بنگاه‌ها در افزایش بهره‌وری کمک کند.

ارسال شده در خبر