رتبه نخست بانک تجارت زنجان در صدور حواله های ارزی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

علمدار مدیر شعب این بانک در استان زنجان گفت: بانک تجارت در بین بانک های استان درصدور انواع ضمانت نامه و اعتبار اسنادی داخلی موفق به کسب رتبه اول و در جذب منابع و گشایش اعتبار اسنادی خارجی حائز رتبه دوم شد.

ارسال شده در خبر