رئیس سازمان پزشکی قانونی: هیچ اثری از 5 جانباخته سقوط هواپیمای یاسوج یافت نشد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: هنوز هیچ اثری (پیکر یا بقایای پیکر) از پنج نفر از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای یاسوج به دست نیامده است.

ارسال شده در خبر