رئیس بانک مرکزی: دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به دور جدید جنگ روانی امریکا علیه ایران از برنامه های این بانک برای خنثی سازی اثرات این امر در بازار ارز خبر داد

ارسال شده در خبر