ذوالنور: اگر تروریستی به هلند رفته بود، باید آن را به ایران تحویل می‌داد / اتحادیه اروپا به خاطر منافع دوسویه با ایران، باید با هلند برخورد کند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ذوالنور با بیان اینکه اتحادیه اروپا باید با هلند به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه برخورد کند، تاکید کرد: انتظار می رود این اتحادیه در چارچوب منافع دوسویه ای که میان ایران و اروپا وجود دارد، با این کشور برخورد کند و اجازه ندهد که این کشور به اقدامات خود در حمایت و پناه دادن به تروریست ها ادامه دهد؛ زیرا ادامه این رویکرد به روابط کلی ایران با اتحادیه اروپا ضربه می زند.

ارسال شده در خبر