دود گرفتگی سه شهرستان خوزستان را تعطیل کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سه شهرستان حمیدیه، سوسنگرد و هویزه صبح دوشنبه به علت دود ناشی از سوختن نیزارهای هورالعظیم تعطیل شدند.

ارسال شده در خبر