درآمد گدایی در یکی از شهرهای ایران؛ از ۲ تا ۸ میلیون تومان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


معضل تکدی گری برای برخی از شهرهای ایران همانند ماکو، شوط و پلدشت پدیده‌ای به مراتب جدی تر است، چون شهرهایی همانند ماکو به عنوان مرکزیت منطقه آزاد و شهری مسافر پذیر و بستری برای حضور گردشگران خارجی و داخلی است.بخش بزرگ از جامعه متکدیان حاضر در سطح منطقه آزاد ماکو افرادی مهاجر و کاملا سازمان یافته هستند.

ارسال شده در خبر