دختر میرحسین موسوی از باز شدن پنجره‌های خانه اختر خبر داد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی گفت: گشایشی که در آستانه عید قربان در حصر اختر اتفاق افتاده است، باز شدن تعدادی از پنجره‌های جوش داده‌شده بوده است.

ارسال شده در خبر