داوری الکترونیکی می‌شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با الکترونیکی شدن کار داوری گفت: داوران بهتر است در سیستم براساس کارکرد و امتیازات مردم سنا خبر شوند. یعنی سیستم داوران را براساس امتیازاتشان به متقاضی امر داوری معرفی کند.

ارسال شده در خبر