خوزستان در روز یکشنبه هفتم مرداد تعطیل است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: براساس اطلاعیه هواشناسی مبنی بر افزایش دما و به منظور کاهش مصرف برق ادارت و بانکهای استان خوزستان روز یکشنبه هفتم مرداد ۹۷ تعطیل هستند

ارسال شده در خبر