خرافاتی که وارد عزاداری امام حسین (ع) شده است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رئیس شورای هیاتهای مذهبی استان کردستان گفت: نباید اجازه ورود آسیب به عزاداری امام حسین را به کسی بدهیم. در این راستا ما آسیب‌های مختلف را شناسایی کرده و در مرحله آسیب زدایی از عزاداری‌های محرم هستیم.

ارسال شده در خبر