خانه‌های متری ۱۱ تا ۳۰ میلیون تومانی در حریم گسل‌ها
!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ساخت و ساز انبوه در منطقه یک تهران به عنوان گران‌ترین منطقه مسکونی در تهران و حتی کشور، بدون بررسی‌ها و ارزیابی‌های لرزه‌نگاری و خطرپذیری در زلزله صورت گرفته است.

ارسال شده در خبر