حکم ناظم مدرسع معین صادر شد؛ حبس و شلاق


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ناظم مدرسه معین که به کودک آزاری و تشویق به فساد و فحشا متهم است، از سوی دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده است.

هفتم خرداد ماه امسال بود که یکی

ارسال شده در خبر