حضور پررنگ سایپا در بازار رقابت الجزایر


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

دولت الجزاير با توجه به توانمندي هاي ايران در حوزه صنعت، تمايل بسياري براي همكاري جهت سرمايه گذاري ما در اين بخش دارد و زمان بر شدن آغاز فعاليت سايپا در اين كشور به هيچ عنوان سياسي نيست.

ارسال شده در خبر