حضور هفت زن در کابینه جدید اردن


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


در کابینه جدید ۲۸ نفری اردن، هفت زن برای نخستین بار در تاریخ این کشور حضور دارند.
در کابینه جدید ‘هاله زواتی’ وزیر انرژی، ‘جمانه غنیمات’ وزیر اطلاع رسانی، ‘ماری قعورا’ وزارت راه و شهر سازی منصوب شده اند. همچنین وزارتخانه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگ، گردشگری و گسترش بخش عمومی نیز به زنان سپرده شده است.

ارسال شده در خبر