حضور ظریف در برنامه صبحگاهی حالا خورشید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

وزیر امور خارجه در روزهای ابتدایی آغاز هفته دولت در برنامه صبحگاهی حالا خورشید حضور پیدا می کند.

ارسال شده در خبر