حزب چپ آلمان: اروپا با اقدامات متقابل به جنگ تجاری و تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا پاسخ دهد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حزب چپ آلمان از اروپا خواست که به صورت مستقل، اقدامات متقابل را در برابر جنگ تجاری و تحریم های ضد ایرانی آمریکا که به اروپا آسیب وارد می کند در پیش گیرد

ارسال شده در خبر