حرف های جالب مصرشناس موزه لوور از حضور پررنگ ایرانیان دوره هخامنشی در مصر


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


دومین نشست تخصصی موزه ملی ایران در سال 1397 به‌مناسبت برگزاری نمایشگاه لوور در تهران با عنوان «مصر فراعنه در موزه لوور: تاریخ کهن و مدرن» به‌همت رئیس بخش مصر باستان موزه لوور در سالن نشست موزه ایران باستان، برگزار شد.

ارسال شده در خبر

حرف های جالب مصرشناس موزه لوور از حضور پررنگ ایرانیان دوره هخامنشی در مصر


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


دومین نشست تخصصی موزه ملی ایران در سال 1397 به‌مناسبت برگزاری نمایشگاه لوور در تهران با عنوان «مصر فراعنه در موزه لوور: تاریخ کهن و مدرن» به‌همت رئیس بخش مصر باستان موزه لوور در سالن نشست موزه ایران باستان، برگزار شد.

ارسال شده در خبر