حذف 583 میلیون حساب جعلی فیسبوک در 3 ماهه نخست 2018 / بیش از یک چهارم اعضای فعال فیسبوک مشکوکند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیسبوک طی سه ماه اول سال 2018  اقدام به حذف  583 میلیون حساب جعلی کاربران خود کرده است. این رقم بیش از یک چهارم از کاربران 2.2 میلیاردی فعال فیس بوک را شامل می شود.

ارسال شده در خبر