حجتی:2.1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تاکنون به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حجتی با اشاره به شرایط اقلیمی استان سمنان بر ضرورت توسعه گلخانه ها در این استان تاکید کرد و گفت که در زمینه گسترش کشت های گلخانه ای در استان سمنان باید اهتمام بیشتری شود.

ارسال شده در خبر