جهانگیری: کشور برای حل چالش‌ها به گفت‌وگو نیاز دارد / هیچکدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران کننده نیست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


معاون اول رییس جمهور تصریح کرد که کشور بیش از هر زمان دیگری برای حل چالش‌ها به گفت و گو نیاز دارد.

ارسال شده در خبر