جهانگیری: بعد از ماه رمضان، با مردم درباره مشکلات دولت صحبت خواهیم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت کنار خیرین خواهد بود، البته شرایط دولت راهم باید در نظر گرفت؛ باید بیش تر بعد از ماه رمضان در مورد شرایط کشور با مردم صحبت کنیم تا مردم در جریان شرایط دولت قرار بگیرند.

ارسال شده در خبر