جلسه نمایندگان پارلمانی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به میزبانی بانک ملی برگزار شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با بیان این که تعامل مجلس و وزارت اقتصاد به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند، بر لزوم تعامل دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

ارسال شده در خبر