جستجو برای یافتن بیگانگان در فضا / ناسا به دنبال نشانه های حیات فضایی ها است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ناسا به زودی دور جدیدی از جستجوهای خود را برای یافتن فضایی ها آغاز خواهد کرد. گرچه این موضوع به طور رسمی اعلام نشده اما شواهد حکایت از صحت این فرضیه دارند.

ارسال شده در خبر