تکذیب ورود شترهای قطری به مراتع استان فارس


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

قطر نیز تاکنون مکاتبه و درخواستی برای ورود و چرای شتر در مراتع کشورمان نداشته و در صورت چنین درخواستی این موضوع به لحاظ امنیتی به مصوبه هیات وزیران و مجلس نیاز دارد.

ارسال شده در خبر