تکذیب آتش زدن خودروی نیروی انتظامی در آبادان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به خبری که از دیشب در برخی سایتها و گروههای اجتماعی درباره تکذیب آتش زدن خودروی نیروی انتظامی در آبادانآتش زدن خودروی نیروی انتظامی دست به دست می شود را رد کرد و گفت: شب گذشته هیچ یک از خودروهای نیروی انتظامی به آتش کشیده نشده است.

ارسال شده در خبر