توضیح علی دایی درباره غیبت خانم‌ها در ورزشگاه‌ها به یک رسانه اروپایی/ در کشور ما فوتبال را با سیاست قاطی می‌کنند. این یک مشکل بزرگ در کشور ماست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سرمربی سایپا بیان داشت: «من مطمئنم با فوتبال می‌توانیم به خیلی چیز‌هایی که با سیاست نتوانستیم برسیم، دست پیدا کنیم. با فوتبال همه چیز امکان‌پذیر است. ما می‌توانیم با فوتبال‌مان فرهنگ و اصالت‌مان را به همه نشان دهیم.»
علی دایی در مورد غیبت بانوان در ورزشگاه ها گفت: «خب چیزی که هست در کشور ما فوتبال را با سیاست قاطی می‌کنند. این یک مشکل بزرگ در کشور ماست.»

ارسال شده در خبر