توصیه عجیب موتلفه به الگوگیری ازکره‌شمالی در برخورد با آمریکا: انعطاف به خرج دهیم دشمن پرروتر می‎شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حبیبی به بازی آمریکا با کره شمالی اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها امروز خود را مجبور به نشستن سر میز مذاکره‌ای می‌بینند که طرف مقابل دست روی ماشه هسته‌ای همه اهداف را در آمریکا نشانه گرفته است. اگر بخواهند زور بگویند قطعاً زور هم خواهد دید و شنید.

ارسال شده در خبر