تفاوت برجام با توافق کره شمالی و آمریکا/ موسویان: برجام با چالشهای داخلی در ایران و آمریکا، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بود اما چالش توافق کره و آمریکا میتواند چالش داخلی آمریکا باشد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سید حسین موسویان درباره دلایل تفاوت توافق آمریکا و کره شمالی با برجام گفت: برجام یک توافق 170 صفحه ای آن هم درمورد یک موضوع، یعنی موضوع هسته ای است. در حالی که توافق سران آمریکا و کره یک توافق یکی دو صفحه ای در مورد کلیات یک توافق کلان است.

ارسال شده در خبر