تعطیلی سایت هسته‌ای کره شمالی، نمایشی است؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


تصاویر ماهواره‌ای که پس از نشت ماه گذشته بین دو کره تا کنون گرفته شده حاکی از کاهش مستمر تعداد ساختمانهای اطراف این سایت هسته‌ای است که در منطقه پونگی ری در شمال کره شمالی ساخته شده بود.

ارسال شده در خبر