تعداد دانشجویان مسموم دانشگاه بیرجند افزایش یافت/ آمار مسمومان به 101 نفر رسید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد گفت: آخرین آمار دانشجویان مسموم دانشگاه ۱۰۱ نفر است و نمونه گیری از دانشجویان انجام شده است و بعد از اعلام شبکه بهداشت نتیجه را به رسانه ها اعلام خواهیم کرد.

ارسال شده در خبر