تصمیم مهم بنیاد نوبل درباره جایزه ادبیات


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


بنیاد «آلفرد نوبل» از فرهنگستان سوئد خواست تا مسئولیت اعطای جایزه نوبل ادبیات را به یک کمیته جدید و مستقل واگذار کند.

ارسال شده در خبر