تصمیم عجیب درباره جایگزین کرباسیان / یک "کارشناس امور بازرگانی" سرپرست وزارت اقتصاد می‌شود؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فرد مذكور كه در يك قدمي وزارت اقتصاد است، یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه و در حال حاضر یکی از معاونان وزارت اقتصاد است. نکته قابل تامل اینکه وزارت اقتصاد با حجم زیادی از امور اقتصادی و حساسيت بالا به صورت روزانه روبروست و به طوري كه تاييد يا رد يك دستورالعمل ميتواند در سرنوشت معيشيتي مردم تاثير مستقيم داشته باشد و انتصاب چنین فردی حتی به عنوان یک سرپرست موقت جای تعجب دارد.

ارسال شده در خبر