تصاویر : ملانیا ترامپ در یک نشست رسمی پس از گذراندن بیماری


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رییس جمهور آمریکا و همسرش در نشست سازمان مدیریت بحران فدرال موسوم به فما حضور یافتند.

ارسال شده در خبر