تصاویر : محاکمه قاچاقچیان کامیون مرگ


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


چهار متهم اصلی پرونده قاچاق انسان و عامل مرگ ۷۱ مهاجر در دادگاهی در مجارستان محاکمه و به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.

ارسال شده در خبر